انباشتگی موتاسیون به نظر نمیرسد مورد توجه باشد (گارشه-ارنا و همکاران، ۲۰۰۱). احتمالاً نوترکیبی نقشی مهم در جدایی گونه‌های ویروسهای گیاهی به ویژه در برخی طبقه‌بندی‌ها دارد (پادیدم و همکاران، ۱۹۹۹؛ گویائر و داکری، ۲۰۰۱) اما نقش آن در تکامل گونه‌های ویروسی کمتر سنجیده میشود (مورینو وهمکاران، ۲۰۰۳). آنالیز ساختار ژنتیکی جمعیت‌های

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع انژکتورهای، راستاهای، نشئت، ساده۱۰
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید