تاشکندی و لطیفه-۱ مقاوم بودند. ارقام طالبی باغ کومه لنجان، اشترجان، فیروزان، شهد شیراز و ارقام خربزه آردیان و لطیفه با توجه به صفات تیپ آلودگی و میزان کاهش عملکرد میوه متحمل شناخته شدند. یکی از جدایههای CMVبیماریزاترین نوع با بالاترین شدت (۵۹/۳) بود. در طی ارزیابی‌های مجدد، ارثی بودن منابع مقاومت یا تحمل ژرم پلاسم این ارقام در

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع WMV، ۲-۶-، پورسیفول، ۱۹۸۴
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید