به عبارت دیگر برای درک بهتر تاریخچه تکاملی مولکولی WMV و تعیین دقیق رابطه فیلوژنتیکی بین نژادها، مطالعه رویداد نوترکیبی میان جدایههای طبیعی WMV و تشخیص دقیق بخشهای کراس اوور قابل اهمیت میباشد (دسبیز و لکوک، ۲۰۰۸).
اولین گزارش از تنوع مولکولی WMV در ایران مربوط است به کار دسبیز و همکاران در سال ۲۰۰۷ که تنوع مولکولی ۴۲ جدایه از

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان بیشتر-، نیابد.، ج-،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید