نسبت به فقدان ندرتا مدت زمانی طولانی دوام می آورد. افسردگی در سطح یک نشانه ی مرضی منفرد فقط در صورتی مسئله ساز خواهد شد که تدریجا تقلیل نیابد.
ج- افسردگی به عنوان یک نشانگان: معمولا شامل تغییراتی در بیشتر- نه همه حوزه های تعریف بک می شود. به عبارت دیگر زمانی که خلق پایین با شماری از نشانه های دیگر ترکیب می شود با افسردگی به

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره وفاداری مشتریان، کیفیت اطلاعات، وفاداری مشتری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید