عنوان یک نشانگان روبرو هستیم نشانه ها که اجزا سازنده نشانگان هستند تنها محدود به تغییرات عاطفی نمی شوند بلکه تغییرات نباتی رفتاری شناختی و انگیزشی را نیز در برمی گیرند.
د- افسردگی به عنوان یک جوهر یا واحد بیماری شناختی یا اختلال: به طور ضمنی هر چیزی بیش از مفهوم نشانگان دلالت دارد. در افسردگی به عنوان یک اختلال بیماری شناختی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، خود تنظیمی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید