شده ایم، احساس گناه می کنیم. متعاقب این مرحله، عزاداری پیش می آید که در آن خاطره عزیز از دست رفته را به ذهن خود می آوریم و در اثر تکرار آن به تدریج از تصویر او جدا می شویم و درون فکنی کم کم از بین می رود. حال ممکن است جریان عزاداری و یا سازگاری با آنچه از دست داده شده در شخص بسیار اتکایی و تثبیت شده در مرحله نهایی از مسیر طبیعی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد خامه،، آفتابگردان،، شلغم، گردد،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید