شوند بنابراین رفتار شخص افسرده نهایتا باعث بیزاری حتی نزدیکترین کسانش می گردد و این خود هم تقویت های دریافتی او را بیش از پیش کاهش می دهد و هم در انزوای اجتماعی و ناشادکامی او می افزاید. (مهریار، ۱۳۷۳).

نظریه شناختی:
اساس این نظریه ها این اندیشه این است که یک تجربه معین ممکن است روی فرد تاثیر بسیار متفاوتی بگذارد. یک

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد هتروزیس، F1، تلاقیهایی، نامشابه
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید