در گرو تایید و توجه آنها بداند. حال اگر یکی از این دیگران که به گفته فروید محل اتکاء و موضوع مورد عشق و علاقه و نقطه تمرکز عاطفی شخص است در کودکی از دست برود او به سبب این فقدان عاطفی دچار افسردگی می گردد. مراحل پیدایش این افسردگی از نظر فروید بدین ترتیب است که هر انسانی در اول شخصی را مه از دست رفته است درون فکنی می کند. سپس با

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، عوامل سازمانی، عوامل فردی، ریسک پذیری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید