هستند.
نقش اصلی در انتقال عصبی در مغز میانی جلویی و سیستم پری ونتیکولار۴۶ به عهده آمین های بیوژنیک است. این مراکز پایه نورآناتومیک پاداش و تنبیه هستند کاهش آمین های بیوژنیک باعث کاهش عملکرد این سیستم ها می شود و افسردگی همراه با کاهش انگیزش ایجاد می گردد. (سلیگمن،۲۰۰۲ به نقل از هانت۴۷ و همکاران،۲۰۰۷). دو گروه از داروها برای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع هواپیماها، spill-return، ۱۹۲۱ثبت، بویلرهای
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید