مدل زیست شناختی افسردگی یک اختلال بدنی است. در حالی که افسردگی ممکن است با بروز هر مشکلی در اندام های بدنی- کبد، خون، معده ایجاد شود این دیدگاه تقریبا به طور کامل روی مغز به ویژه بر کاهش موادی (آمین های بیوژنیک) تاکید می ورزد که به انتقال تکانه های عصبی در طول سیناپس های بین نورونی کمک می کند (همان منبع ص ۳۲۳).
پایه ی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد مستقیم،، مشتقگیری، میکند،، متفاوت،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید