شخص که به پیشرفت مورد انتظار خود نائل نمی گردد ممکن است فکر کند که من شخص بی فایده ای هستم هر کسی مرا ضعیف می پندارد اگر چنین نبود من برای این شغل انتخاب می شدم. شخص دیگری در همین وضع ممکن است فکر کند آقای R بدین دلیل برای شغل که من خواستار آن بودم انتخاب شد که تجربه بیشتری در مذاکره و گفتگو داشت.
ضمیمه این نوع تفکر، زیاده

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع شته، A.fabaeمورد، موزائیک، craccivora
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید