مقابل فقدان تغییر شده است. صرف نظر از نوع فقدان (مثلا از دست دادن یکی از عزیزان، از دست دادن مقام، از دست دادن حمایت اخلاقی دوستان) شخص افسرده واکنش شدیدی در برابر آن نشان می دهد. چون موقعیت کنونی تمام ترسها و احساساتی را که با فقدان خاصی در دوران کودکی فقدان محبت والدین همراه بوده اند احیا می کند. وقتی که به دلیلی نیاز فرد در

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع سد-، قبلی،، وضعف،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید