می مانند بدون اینکه در حقیقیت عزیزی را از دست داده باشند، پس افسردگی آنها چگونه توجیه می شود. در اینجا نظریه فقدان سمبلیک مطرح می گردد. بر اساس این نظریه، افراد ممکن است ناخودآگاه هر نوع طرد شدن از طرف دیگران را به عنوان نوعی فقدان و از دست دادن عشق و محبت عزیزی تلقی نمایند. پس در دیدگاه روان تحلیلی فقدان سمبلیک و واقعی فرد محبوب

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع هواپیماها، spill-return، ۱۹۲۱ثبت، بویلرهای
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید