نخستین انتظار می رود که دارای تظاهرات یکسان و یکنواختی باشد، از سیر و پیش آگهی یکسانی برخوردار باشد، دارای علت شناسی مشخص باشد و به نحو مشابه و یکسانی به درمان پاسخ دهد. به طور کلی افسردگی به عنوان یک اختلال شناختی نخستین دارای پیش آگهی خوب بوده و معمولا حتی اگر معالجه نشود به صورت وهله ای و دارای زمان محدودی خواهد بود. البته در

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع ابهاماتی، (اسکات، لز، جمالفر،۱۳۸۴).
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید