از طریق اینترنت دارد اما به دلیلی تازگی و آشنایی نسبت کم عامه مردم نگرانی های مختلفی وجود دارد از این رو محققان برای موضوع اعتماد در بازارهای الکترونیکی توجه خاصی قائل هستند و بر اساس بررسی های به عمل آمده علی رغم اینکه وفاداری بیش از سه دهه در ادبیات مدیریت بازاریابی راه پیدا کرده است اما هنوز مطالعه جامعی که به تجزیه و تحلیل

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع انژکتورها، پیچشی(سمت، انژکتور، انژکتور،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید