سزایی در رونق تجارت الکترونیک داشته باشد
۳-۲ – بررسی پژوهشهای داخلی
۱ – سیدخداداد حسینی و همکارنش(۱۳۸۷)پژوهشی تحت عنوان عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک(b2c) انجام دادند این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمایشی است نتایج تحقیق نشان داد از بین عوامل موثر بر اعتماد مشتری فرضیه مربوط به عوامل

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهاستان خوزستان، استان اصفهان، اطلاعات مربوط
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید