های تکنولوژیک و حریم خصوصی با مقررات خود تنظیمی هدایت وبه طور قانونی عمل شوند .
ازآنجایی که تغییرات بسیار زیادی در قوانین حریم خصوصی بین کشور ها وجود دارد , حمایت از مشتری در تجارت الکترونیک جهانی به عنوان یک چالش باقی خواهد ماند
Office of Fair Trading (OFT)
۲-۱-۳-۲امنیت و حریم خصوصی

گزارش منتشر شده از سوی سازمان Office of

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع آذربایجان غربی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید