که به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی بود و نتایج نشان داد از شش فرضیه تاثیر هریک از عوامل اعتباردرک شده ،عوامل زمینه ای و زیرساختی کشور،عوامل فردی دانش مشتریان،زمینه تجربی و ریسک پذیری بر اعتماد مشتریان همه فرضیها پذیرفته شده

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده

سال

روش تحقیق

نتایج
۱

عوامل موثر بر اعتماد مشتری

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع تحلیل ساختار
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید