اعتمادورضایت الکترونیکی دارد و در نهایت باعث افزایش وفاداری مشتری می شود
۴
ارزیابی تاثیر شخصیت برند به وفاداری نگرش و رفتاری مشتریان به برند هایپراستار
شهریار عزیزی
رضا قنبر زاده
میاندهی
سینا فخارمنش
۱۳۹۱
به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی
پیمایشی
نتایج نشان داد ۴بعد مسولیت پذیری ،پویایی،احساس و جسارت به وفاداری

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعبیمه گذار، دیوان عالی کشور، تأمین اجتماعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید