دانلود پایان نامه

برخوردارندهمچنین سازه های قیمت،تحویل،کنتر،سهولت و توسعه نیز برای اعتماد در تجارت الکترونیک تاثیرگذارند
۷
بررسی رابطه میان شخصیت
برندووفاداری مشتریان دربخش محصولات
لوازم خانگی
آیدا
یکتا یار
۱۳۹۱
به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی
پیمایشی
نتایج نشان داده که بعد وفاداری
نگرش ،بعدصداقت،بعداشتیاق و
هیجان و بعد صلاحیت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع (دسبیز، WMV، ۳َ، ۵َ
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید