نظر روش توصیفی بود ونتایج تجزیه و تحلیلها نشان داد ضمن اولویت بندی مولفه های اثرگذار بر خرید الکترونیکی مشخص گردید میان این مولفه ها و میزان انجام تکرار خرید رابطه مثبت و نسبتا قوی وجود دارد
۶ – آزاده شفیعی (۱۳۹۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع بررسیی عوامل موثر بر افزایش اعتمادمشتریان بر خرید کالاو خدمات اینترنتی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانجبران خسارت، حمل و نقل، نقض قرارداد
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید