است ونتایج آماری نشان می دهد اعتماد و رضایت الکترونیکی تاثیر مثبت و قابل قبولی بر وفاداری دارند همچنین شاخص کیفیت اطلاعات نیز تاثیر مثبت بر اعتمادورضایت الکترونیکی دارد و در نهایت باعث افزایش وفاداری مشتری می شود
۴ – منیژه قره چه و همکارانش(۱۳۹۱) پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر تعدیل کننده جنسیت بر نیت خرید اینترنتی را انجام

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع ، سطحی،، کف،،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید