روان شناسی و مشاوره

زیر ساخت های لازم برای استقرارسرویس تجارت الکترونیک

زیر ساختهای لازم برای استقرارسرویس تجارت الکترونیک با توجه به پیشرفت تکنولوژی و عمومی و فراگیر شدن استفاد از تکنولوژی و فناوری اطلاعات همچنین با توجه به ویژگی ها و مزایای سرویس... متن کامل

By مدیر سایت, ago
روان شناسی و مشاوره

ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری

ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری 1-مقیاس کیفیت خدمات35 :1-عوامل محسوس-2-قابل اعتماد بودن3-واکنش پذیری4-اطمینان5-همدلی(مدلی که دراین تحقیق بررسی می شود) 2-مدل عملیاتی/فنی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
روان شناسی و مشاوره

دیدگاه‌های صاحب‌نظران در مفهوم رفتار شهروندی

دیدگاه‌های صاحب‌نظران در مفهوم رفتار شهروندی: چستر بارنارد تقریباً در حدود شصت سال پیش (1983) چستر بارنارد تحقیقاتی در خصوص تجزیه‌وتحلیل ماهیت سازمان‌ها به عنوان آنچه «سیستم‌های... متن کامل

By مدیر سایت, ago