روان شناسی و مشاوره

اثرات تورم

اثرات تورم 2-2-4-1-1-1 اثر تورم بر نرخ بهره هرگاه نرخ تورم برای طول دوره وام کمتر از مقدار واقعی پیش­بینی شود یا تورم واقعی بیشتر از تورم انتظاری گردد، نرخ تورم پیش­بینی نشده مثبت خواهد... متن کامل

By 92, ago
روان شناسی و مشاوره

عواملی که می‌تواند بر عملکرد شغلی تأثیر بگذارد

عواملی که می‌تواند بر عملکرد شغلی تأثیر بگذارد   2-2-24-1- توانایی و عملکرد شغلی ارزیابی‌‌های مختلف رابطۀ توانایی با عملکرد شغلی را به خوبی نشان داد‌هاند. همان طور که می‌توان انتظار... متن کامل

By 92, ago
روان شناسی و مشاوره

تعریف CRM

تعریف CRM   امروزه با ظهور واژه سی.آر.ام ، تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است که ذیلاً به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود: ترویج اطلاعات مربوط به مشتریان در سراسر سازمان، تدوین برخی... متن کامل

By 92, ago