روانشناسی

پایان نامه روانشناسی در مورد
عوامل فردی مطلوب در فرایند خلاقیت:

عوامل فردی مطلوب در فرایند خلاقیت: ۱- ویژگی­های شخصیتی متنوع          ۲- خود برانگیختگی          ۳- توانایی­های شناختی خاص­ ۴- ریسک­پذیری   ۵-تخصص در رشته  ۶- تجارب متنوع از مهم ترین عوامل فردی […]