روان شناسی و مشاوره

تاثیر جهانی شدن اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

تاثیر جهانی شدن اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه اول انقلاب اسلامی، یکی از ویژگیها اتخاذ رویکرد ایدئولوژیک به سیاست خارجی و به‌ویژه به اقتصاد و تجارت بود. این نوع... متن کامل

By 92, ago