روان شناسی و مشاوره

اهداف CRM

– اهداف CRM 2-3-4-1- اهداف CRM از دیدگاه بارنت بارنت در سال 2001 تصریح می کند که اهداف CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جویی در هزینه ها، افزایش درآمد و اثرات استراتژیک قرار داد. وی اذعان... متن کامل

By 92, ago
روان شناسی و مشاوره

زیر ساخت های لازم برای استقرارسرویس تجارت الکترونیک

زیر ساختهای لازم برای استقرارسرویس تجارت الکترونیک با توجه به پیشرفت تکنولوژی و عمومی و فراگیر شدن استفاد از تکنولوژی و فناوری اطلاعات همچنین با توجه به ویژگی ها و مزایای سرویس... متن کامل

By 92, ago