پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد اصل تناظر

رکان استواری هستند که مواد در سایه آن تفسیر می شود. پس از بیان تعریف اصول دادرسی و نقش اصول در آیین دادرسی مدنی در این بخش اصول تضمین کننده سلامت دادرسی و همچنین اصول تضمین کننده نتیجه... متن کامل

By مدیر سایت, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد درمورد مداخله بشردوستانه

جنگ واقعیت انکارناپذیر جامعه بینالملل است اما تلاش برای محدود نمودن نزاع و حاکمیت قواعد انساندوستانه بر آن وجه دیگری از این واقعیت است. جامعه بینالملل اگر چه نتوانسته جنگ را منع... متن کامل

By مدیر سایت, ago