هوش هیجانی از نظر گلمن به نظر وی هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی و هم شامل عناصر بیرونی می باشد. عناصر درونی شامل میزان خود آگاهی، خود انگاره، احساس استقلال و ظرفیت خود شکوفایی و... متن کامل

هوش هیجانی از نظر گلمن به نظر وی هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی و هم شامل عناصر بیرونی می باشد. عناصر درونی شامل میزان خود آگاهی، خود انگاره، احساس استقلال و ظرفیت خود شکوفایی و... متن کامل

– اهداف CRM 2-3-4-1- اهداف CRM از دیدگاه بارنت بارنت در سال 2001 تصریح می کند که اهداف CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جویی در هزینه ها، افزایش درآمد و اثرات استراتژیک قرار داد. وی اذعان... متن کامل

– اهداف CRM 2-3-4-1- اهداف CRM از دیدگاه بارنت بارنت در سال 2001 تصریح می کند که اهداف CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جویی در هزینه ها، افزایش درآمد و اثرات استراتژیک قرار داد. وی اذعان... متن کامل

رفتارهای مرتبط با چابکی نیروی کار 1-نگرش حالت احساسی مثبت یا منفی فرد نسبت به چابکی، می تواند به عنوان نگرش وی به چابکی تلقی گردد. این موضوع به نظر فرد درباره سودمندی رفتار چابک، اشاره... متن کامل

رفتارهای مرتبط با چابکی نیروی کار 1-نگرش حالت احساسی مثبت یا منفی فرد نسبت به چابکی، می تواند به عنوان نگرش وی به چابکی تلقی گردد. این موضوع به نظر فرد درباره سودمندی رفتار چابک، اشاره... متن کامل

مزایای ارزیابی متوازن مهم­ترین مزایای ارزیابی متوازن به طور خلاصه به شرح زیر است: ایجاد تعادل بین اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت توسط اندازه­گیری مناسب عملکرد بنگاه... متن کامل

مزایای ارزیابی متوازن مهم­ترین مزایای ارزیابی متوازن به طور خلاصه به شرح زیر است: ایجاد تعادل بین اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت توسط اندازه­گیری مناسب عملکرد بنگاه... متن کامل

دیدگاه فرآیندی در استراتژی اگر چه استراتژی و زمینه های مرتبط با آن بر آنچه که شرکت ها انجام می دهند تأکید داشتند، جهت فکری جدیدی در اواسط دهه1970 بوجود آمد که بر چگونگی انجام آنها... متن کامل

دیدگاه فرآیندی در استراتژی اگر چه استراتژی و زمینه های مرتبط با آن بر آنچه که شرکت ها انجام می دهند تأکید داشتند، جهت فکری جدیدی در اواسط دهه1970 بوجود آمد که بر چگونگی انجام آنها... متن کامل

مفهوم و تعریف اعتماد در فرهنگ فارسی عمید (1363) لغت “اعتماد” به معنی تکیه کردن ، متکی شدن به کسی و کاری را بی گمان به او سپردن است . تحقیق در مورد اعتماد شبیه تحقیق در مورد یک هدف در... متن کامل

مفهوم و تعریف اعتماد در فرهنگ فارسی عمید (1363) لغت “اعتماد” به معنی تکیه کردن ، متکی شدن به کسی و کاری را بی گمان به او سپردن است . تحقیق در مورد اعتماد شبیه تحقیق در مورد یک هدف در... متن کامل

 ویژگی دیداری بسته بندی از جمله ویژگی های بسته بندی که می تواند نقش برجسته ای در ایجاد آگاهی، تمایل و انگیزش برای خرید داشته باشد ویژگی دیداری است. به تعبیری دیگر از این ویژگی می توان... متن کامل

 ویژگی دیداری بسته بندی از جمله ویژگی های بسته بندی که می تواند نقش برجسته ای در ایجاد آگاهی، تمایل و انگیزش برای خرید داشته باشد ویژگی دیداری است. به تعبیری دیگر از این ویژگی می توان... متن کامل

انواع زنجیره تأمین واضح است که زنجیره های تامین به ماهیت شرکت وابسته است. انواع زنجیره تأمین در ذیل به تشریح ارائه شده است. 2-2-8-1 ساخت تجمعی برای ذخیره کردن مدل زنجیره تامین ساخت تجمعی... متن کامل

انواع زنجیره تأمین واضح است که زنجیره های تامین به ماهیت شرکت وابسته است. انواع زنجیره تأمین در ذیل به تشریح ارائه شده است. 2-2-8-1 ساخت تجمعی برای ذخیره کردن مدل زنجیره تامین ساخت تجمعی... متن کامل

زیر ساختهای لازم برای استقرارسرویس تجارت الکترونیک با توجه به پیشرفت تکنولوژی و عمومی و فراگیر شدن استفاد از تکنولوژی و فناوری اطلاعات همچنین با توجه به ویژگی ها و مزایای سرویس... متن کامل

زیر ساختهای لازم برای استقرارسرویس تجارت الکترونیک با توجه به پیشرفت تکنولوژی و عمومی و فراگیر شدن استفاد از تکنولوژی و فناوری اطلاعات همچنین با توجه به ویژگی ها و مزایای سرویس... متن کامل

 مزایای رفتار شهروندی سازمانی سادف (2009)، پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی را به سه سطح پیامدهای فردی، گروهی و سازمانی تقسیم‌بندی می‌کند. تحقیقات و شواهد تجربی زیادی از تأثیرات رفتار... متن کامل

 مزایای رفتار شهروندی سازمانی سادف (2009)، پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی را به سه سطح پیامدهای فردی، گروهی و سازمانی تقسیم‌بندی می‌کند. تحقیقات و شواهد تجربی زیادی از تأثیرات رفتار... متن کامل