روان شناسی و مشاوره

علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی

علل و عوامل موثر بر بروز جرائم مالی و اقتصادی اگر چه این عوامل در کشورهای مختلف با روش های متفاوتی بررسی می شوند، می توان جمع بندی تحلیل های مختلف از جرائم مالی و اقتصادی را به شر ح... متن کامل

By 92, ago
روان شناسی و مشاوره

استراتژی های عمومی پورتر برای ایجاد مزیت رقابتی

استراتژی های عمومی پورتر برای ایجاد مزیت رقابتی مایکل پورتر چارچوبی را برای استراتژی های عمومی با توجه به دو نوع مزیت رقابتی که پیش از این توضیح داده شد یعنی هزینه کمتر و ایجاد تمایز... متن کامل

By 92, ago