پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق در مورد : شرکت سهامی عام

در سه صورت انجام می‌گیرد. الف -انحلال اختیاری به موجب اساسنامه :شرکت‌های سهامی می‌توانند حوادث و مسائل مختلفی را در اساسنامه خود پیش‌بینی نمایند که در صورت وقوع آنها شرکت خود به... متن کامل

By مدیر سایت, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق در مورد : حقوق صاحبان سهام

باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود در غیر این صورت هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت... متن کامل

By مدیر سایت, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق در مورد : سهامداران

باشند. رابعاً: صرف درخواست و مطالبه مزایا هیچگونه حقی برای مطالبه کنندگان آن ایجاد نمی‌کند بلکه این مجمع عمومی موسس است که باید مطالبه مزایا را تصویب کند. بنابراین می‌تواند تقاضای... متن کامل

By مدیر سایت, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق در مورد : شرکت سهامی عام

ت بنابراین می‌بایستی همه انها به جلسات دعوت شوند. 3)قابلیت وثیقه‌ای یا قابلیت تضمینی سهم از قابلیت‌های دیگر سهام که در ماده 114 ل. ا. ق. ت و بند 17 ماده ل. ا. ق. ت از آن صحبت شده قابلیت... متن کامل

By مدیر سایت, ago
پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق در مورد : شرکت های سهامی

مخصوصی از سهام شده است که با توجه به آنکه در هیچ جای قانون چنین سهامی تعریف نشده و مصادیق آن مشخص نیست ، می‌توان سهام موسس را در آن گنجاند. یکی دیگر «سهم جایزه» سهمی است که در اضافه... متن کامل

By مدیر سایت, ago