No category

منبع تحقیق با موضوع گلخانهای، هندوانه)، نقطه‌ای۷، موزائیک

به منظور شناسایی دقیق ویروس از آغازگرهای اختصاصی به اندازه ۸۲۳ جفت باز مبتنی بر ژن پوشش پروتئینی، با استفاده از روش آر.تی- پی.سی.آر استفاده شد. شعبانیان و همکاران (۱۳۸۶)؛ شناسایی و... متن کامل

By y8oozita, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انژکتور، ،بر، variable-geometry، قابل‌کنترل

این نوع تقریباً مشابه simple atomizer است، با این تفاوت که از دو بخش تشکیل شده است؛ یک بخش مخصوص پاشش است و بخش دیگر دوباره از انژکتور به سیستم تغذیه بر می‌گردد. در نوع variable-geometry عملکرد... متن کامل

By y8oozita, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۲-۲)، Energy، برودتی، Efficiency,2004)

محیط با دمای پایین و دفع آن از طریق یک محیط با دمای بالا میباشد تبرید و تهویه مطبوع برای تولید سرما در محیط یک ساختمان استفاده می شود در این سیستم حرارت از یک محیط به محیط دیگر منتقل... متن کامل

By y8oozita, ago
No category

پایان نامه با کلید واژگان ملامت، داشته،، عیوبی، درآید.

خود منحرف شود و به صورت ملامت و سرزنش و خودآزاری شدید و در نتیجه افسردگی درآید. چنین افرادی رشته عواطف خود را با شخص از دست رفته نه تنها نمی برند بلکه سست هم نمی کنند و به ملامت و سرزنش... متن کامل

By y8oozita, ago