پایان نامه ها

تحقیق درباره انسان کامل، امام حسین، امام حسین (ع)، امام سجاد (ع)

این نکته میپردازد که انسان کامل از علم اعطایی حق (لدنی) برخوردار است؛ «آنچه از راه کسب و د رس دست ندهد یعنی علم انبیا اولیا را علم لدنی گویند» (سجادی،1379: 596) «علم لدنی علمی است که اهل... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

تحقیق درباره انسان کامل، امام حسین، امام حسین (ع)، قرآن کریم

حضرت علمی اوست، حتی در مسأله وحدت و کثرت نیز عالم چنین است؛ یعنی، عالم نیز نظیر حق تعالی دو اعتبار احدی و واحدی را داراست؛ یعنی، آنچه از حق تعالی صادر شده به یک اعتبار جز یکی نیست و به... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

تحقیق درباره امام حسین، عاشق و معشوق، لیلی و مجنون، ادبیات عرفانی

ایشان بر فرزندش را، با اشاره به معشوق های مجازی مانند لیلی و مجنون بیان کرده است و به خاصیت عشق که سبب رنجوری قلب عاشق میشود با عنوان خون دل یاد کرده:بیش از این بابا! دلــم را خـــون... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

تحقیق درباره شعر فارسی، ادبیات فارسی، عرفان اسلامی، تذکره الاولیا

دوم عرفان و شعر عاشورایی درآمد یکی ار مباحث مهم ادبیات فارسی، پرداختن به شعر عاشورایی است که بسیاری از شعرا در زمان ها و دوره های مختلف از ادبیات به سمت و سوی آن کشیده شده و مباحثی... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره سن ازدواج، آیات و روایات، تغییرات جمعیت، دولت اسلامی

تشویق کند. همچنین دولت باید برنامهریزی کند که اگر اضطرار ایجاد شد، آن را برطرف سازد،نه اینکه بهگونهای برنامهریزی کند که اضطرار ایجاد شود. در مقابل، عدهای میگویند فرزندآوری... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره فرزندآوری، اطلاق روایات، منابع تاریخی، آیات و روایات

نشودو هماهنگی آن با نظام فکری و عملی اسلامی مورد غفلت گیرد، چه بسا به تداخل نظامها و تضادهای درون سیستمی بینجامد که آثار ویرانکنندهای دارد. یکی موضوعهایی که کشور را دچار این مشکل... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره رشد جمعیت، توسعه اقتصادی، نیروی انسانی، امنیت ملی

افزایش سریع موالید و رشد جمعیت بود. اما در سالهای پس از جنگ تحمیلی و از سال 1368، این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گرفت. آمار رسمی نشان میدهد که ایران با افزایش 3/9 نرخ رشد جمعیت، از... متن کامل

By yazoa, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره آیات و روایات، علامه طباطبایی، کنترل موالید، منابع غذایی

بگیرد به امید آن که خداوند فرزندی را نصیب او کند تا زمین را به لاالهالاالله سنگین نماید.22 و نیز از صدوق با اسناد خود از حضرت اماممحمدباقر(ع) روایت است که رسول خدا(ص) فرمود: هیچ بنایی در... متن کامل

By yazoa, ago