مهر ۳, ۱۳۹۹

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

 

پدیده «همباشی» یا همان ازدواج سفید که در غرب به جای ازدواج رسمی به آن رو آورده می شود و یکی از عوامل انحطاط اخلاقی غرب به شمار می رود. در حقیقت همان زندگی زن و مرد در کنار یکدیگر به مدت موقت و نامعلومیست که تقریباً هیچ قید و بند اخلاقی و شرعی طرفین را طی این رابطه محدود نمی کند. در حقیقت آنها برای فرار از تشکیل خانواده از راه صحیح به علت مسئولیت هایی که با خود همراه دارد و همچنین شهوترانی ضابطه مند، نوعی زندگی بدون هیچ قرارداد شرعی و قانونی را برمی گزینند تا برای مدتی نامعلوم کنار یکدیگر سر کنند. هر وقت هم که با هردلیلی به نتیجه نرسند، مثلاً هر یک از طرفین فرد دیگری را انتخاب کند یا از دیگری خسته شود، به رابطه خاتمه می دهند. ازدواج سفید، زندگی زناشویی بدون ازدواج رسمی یا زندگی مشترک بدون ازدواج که از دید برخی دیگر ازدواج سفید نام گرفته، هر چند در دنیا پدیده جدیدی نیست، اما در ایران مسئله ای جدید و یک شوک فرهنگی است. ازدواج سفید نوعی ازدواج است که در نهادهای دولتی مربوطه و یا سازمانهای دینی ثبت نمی شود. در این نوع ازدواج زن و مرد با هم زندگی می کنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو نفر است ولی از نظر قانون زن و شوهر رسمی محسوب نمی شوند. بر اساس تعریف، زندگی زناشویی بدون ازدواج موقعی که دو فرد مجرد از دو جنس متفاوت قبل از ازدواج با هم زندگی می کنند، اتفاق می افتد. این برای افرادی که، به تعهد اجتماعی و شخصی که ازدواج لازم دارد تمایل ندارند، یک مسیر میان بر است؛ حداقل برای مدتی. اندیشمندان اجتماعی برای این نوع زندگی که در ایران عمدتا در بین دانشجویان رواج دارد دلایل مختلفی را برشمرده اند:

  1. مشکلات مالی
  2. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید

  3. محک زدن رابطه

۳. آشنایی بیشتر

۴. عدم اعتقاد به ازدواج از مهمترین این دلایل اند

پایان نامه ازدواج سفید