دانلود پایان نامه

اندرکنش بین سد و مخزن بر پاسخ دینامیکی سیستم کمتر می باشد]۱[.

۱-۳-هدف تحقیق
بطور کلی هدف از این تحقیق حل معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار مخزن با سیال لزج می باشد. بر این اساس شتاب افقی در مخزن سد در اثر ارتعاش بدنه سد و سپس شتاب قائم در مخزن سد در اثر ارتعاش در کف مخزن مورد بررسی قرار می گیرد. در حل این معادلات مسائلی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع جدایه، CP، شریفی، لکوک
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید