دانلود پایان نامه

, y , x؛ t، زمان؛ ، به ترتیب شتاب در امتداد محورهای z , y , x؛ ، جرم واحد حجم سیال؛ P، فشار در سیال و نیز لزجت سیال می باشد.
برای دامنه حرکات کوچک که در زمان بسیار سریع تغییر می کند، جملات شتاب انتقالی ناچیز فرض می گردد و روابط (۲-۱) به شکل زیر تبدیل می گردد:
(۲-۲)
الف)
ب)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد استرهای، شین۲۹، پایدارکننده، کننده۳۰:
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید