تحقیق رایگان درباره فارغ التحصیلان

 
  محور، برابر شیوه نامه مربوط، در پایه اول آموزش متوسطه انتخاب می شود.
ج) استاندارد مهارتی: آن دسته از درسهای اختصاصی شاخه تحصیلی کاردانش است که از طریق آنها مهارت های مورد نیاز برای اشتغال به یک کار مفید به صورت نظری و عملی براساس استاندارد مربوط آموزش داده می شود. این دروس حداقل ۲۰ و حد اکثر ۴۳ واحد می باشند. نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
د) دروس تکمیل مهارت: درس هایی است که هدف آنها افزایش سطح اطلاعات و مهارت های مورد نیاز می باشد این دروس عبارتند از: کارورزی، کارآفرینی، ایمنی کار و بهداشت و قانون کار.
ه ) دروس اختیاری: درس هایی که به تعداد واحدهای مورد نیاز هر یک از رشته های شاخه کاردانش متناسب با فعالیت و هدف های هر رشته و حسب شرایط و مقتضیات به هنرجویان کاردانش ارائه می شود. این دروس مهارت های هم خانواده، دروس تخصصی و دروس عمومی سایر شاخه های تحصیلی دیگر هستند که حداکثر ۱۴ واحد می باشند (دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزشهای فنی وحرفه ای و کاردانش، ۱۳۸۴).
در ذیل ضرورت، هدف، ساختار و مزایای شاخه کاردانش را با توجه به سیاستهای معاونت آموزش و نوآوری آموزش و پرورش (دفتر کاردانش، ۱۳۸۷) آورده شده است :
۲-۵- ضرورت ایجاد شاخه کاردانش
۱- ابتر ماندن و رها شدن فرایند هدایت تحصیلی در دوره متوسطه و کم توجهی به پرورش علاقه و استعداد دانش آموزان و نداشتن انعطاف لازم برای پاسخگویی به علاقه ها و پرورش استعدادهای متفاوت.
۲-  تأکید و تمرکز بر آماده کردن کلیه دانش آموزان برای ورود به دانشگاه و در نتیجه افزایش دائمی تعداد داوطلبان وامانده از تحصیل دانشگاهی.
۳-  تاکید بر دروس نظری، کثرت دروسی که به دانش آموز در یک هفته عرضه می شود،  عدم ارزش گذاری به آموزشهای خارج از مدرسه و نارسا بودن شیوه مهارت آموزی (مانند طرح کاد در سیستم قدیم) در آموزش متوسطه.
۴-  نا متناسب بودن بافت و محتوای برنامه های درسی با شرایط شهرهای کوچک و روستاها.
۵-   نداشتن انعطاف لازم برای پذیرش نوآوری ها و پاسخگویی به نیازهای خاص مناطق کشور.
۶-  اتلاف منابع به لحاظ شیوه برخورد با تکرار پایه در نظام سالی واحدی و در نتیجه تشدید ترک زودرس تحصیل و فقدان تسهیلات مناسب برای بازگشت مجدد به تحصیل.
۷-  تشدید جو حاکم بر جامعه مبنی بر کم ارزش بودن آموزش های کاردانش در مقایسه با آموزش متوسطه به واسطه:
–  فقدان هدایت تحصیلی صحیح و سوق دادن دانش آموزان بی علاقه و سرخورده به آموزشهای کاردانش.
– اعمال روش های اجرایی که باعث منزوی شدن و کم ارزش جلوه کردن این آموزشها می شود.
–   کم توجهی به امکانات محیط و نیازهای آن و نبودن ارتباط متقابل بین محیط و مؤسسه آموزشی.
۸- سازماندهی غیر منعطف در اجرای آموزشها که استفاده بهینه از کلیه منابع بالقوه مفید برای آموزش کاردانش را دشوار می سازد.
۲-۶- مزایای شاخه کاردانش
– وارد شدن مفهوم گواهینامه مهارت در کنار دیپلم متوسطه و دانشنامه کاردانی در نظام آموزش و پرورش امکان تنظیم امر استانداردهای مهارت و ارتباط طولی و عرضی سطوح مهارت را با یکدیگر در این نظام فراهم می آورد. در حال حاضر هر یک از این سطوح به طور جداگانه و جدا از یکدیگر عمل می کنند.
با ارزش قائل شدن- طبق ضوابط معین- برای آموخته های خارج از مدرسه فواید زیر حاصل می شود :
–  ارتباط بین آموزش و بازار کار به صورت فعال برقرار می گردد؛
–  منابع گسترده و قابل توجهی برای حرفه آموزی در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد؛
– ارزش فرهنگی و اجتماعی فعالیت های فنی و حرفه ای در جامعه ارتقاء می یابد؛
– به دلیل تعیین صلاحیت کارگاه های مشمول، زمینه ارتقاء سطح دانش فنی صاحبان حرف فراهم می آید؛
–  برای دانش آموزانی که به دلایلی ناچارند تحصیل را رها کرده و به کار روی آورند، تسهیلاتی جهت بازگشت مجدد به مدرسه، پس از رفع موانع و استفاده از آموخته های فنی حین اشتغال فراهم می گردد؛
–  برای آموزش فنی و حرفه ای دختران تسهیلات جدیدی فراهم می گردد؛
– امکان مشارکت بخش غیرانتفاعی و شرکتهای تولیدی دولتی و غیردولتی در آموزش فنی و حرفه ای بهتر فراهم می گردد؛
–  امکاناتی برای حرفه آموزی دیپلمه های نظری و یا ترک تحصیل کنندگان دوره متوسطه، با برخورداری از معافیت تحصیلی و تحت نظارت آموزش و پرورش فراهم می آید.در حال حاضر استفاده از امکانات حرفه آموزی موجود در جامعه نیازمند گذراندن دوره نظام وظیفه می باشد و محیط های کارآموزی نیز متناسب با مقتضیات سنی و تربیتی دانش آموزان طراحی و اداره نمی شود.
با پذیرفتن مهارت های آموخته شده به عنوان جزئی از دروس دیپلم متوسطه فواید زیر حاصل می شود :
–  ارزش اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی حرفه آموزی و کار مفید افزایش می یابد؛
–  راه جدیدی برای حرفه آموزی در درون نظام آموزش و پرورش باز می شود؛
–  امکان نزدیکتر شدن آموزش با زندگی واقعی باز می شود؛
– از مرکز توجه قرار داشتن آموزشهای نظری کاسته می شود؛
– همراه با صرف وقت کمتر (به علت امکان پودمانی ارائه کردن دروس کاردانش در دوره های کوتاه مدت) امکان تطبیق بیشتر برنامه های آموزشی با نیازهای محیط و منطقه فراهم می آید. امکان توجه بیشتر به علاقه و
استعداد دانش آموزان فراهم می گردد؛
ورود به شاخه کاردانش متناسب با امکانات آموزشی هر منطقه و امکانات تحصیلی هر دانش آموز کاملاً قابل انعطاف بوده و گذراندن هر یک از سطوح مهارت (که به تنهایی نیز قابلیت اشتغال دانش آموز در بازار کار را ایجاد می نم
ایند) و دروس مشترک هر کدام مقدم بر دیگری و یا به صورت همزمان نیز میسر خواهد بود. ادامه تحصیل دارندگان دیپلم کاردانش در دوره های کاردانی طبق ضوابط و شرایط هر رشته امکان پذیر خواهد بود (دفترکاردانش، ۱۳۸۷).
همزمان با برنامه های توسعه سرمایه گذاری عمرانی در کشور، و همچنین با توجه به تصویب سند تحول راهبردی کشور در مرداد ماه ۸۹ در بند ۴ هدفهای کلان، توجه به منابع نیروی انسانی ماهر از اولویت خاصی برخوردار می باشد:
تربیت انسانی مؤمن و متخلق به اخلاق اسلامی، پرسشگر و فکور، خلاّق و کارآفرین، سالم و با نشاط، انتخابگر و آزاد منش، قانون گرا و نظم پذیر، عدالت خواه و صلح جو، وطن دوست، استقلال طلب و ظلم ستیز، جمع گرا و جهانی اندیش، خودباور و مقتصد، امیدوار و منتظر، دانا و توانا، شجاع و ایثارگر، پاکدامن و با حیاء، مسئولیت پذیر و وظیفه شناس (شایستگی‌های پایه در ساحت‌ های شش گانه تربیت) و آماده‌ی ورود به انواع تربیت تخصصی و شغلی برای زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی براساس نظام معیار اسلامی (وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۸۹ ص ۲۰).
۲-۷- کاردانش وآینده فارغ التحصیلان
هنرستان های کاردانش رشته های متعددی را ارائه می دهند که فعالیت های مهارتی آنها با یکدیگر متفاوت است، به همین دلیل ورود به هر یک از رشته های مهارتی با رعایت شرایط و ضوابط زیر صورت می پذیرد:
– علاقه مند بودن دانش آموز به رشته مهارتی مورد نظر.
– تناسب استعداد دانش آموز با محتوا و سر فصل های برنامه درسی رشته مورد نظر.
– وجود ظرفیت پذیرش در هنرستان های کاردانش.
– نیاز بازار کار به فارغ التحصیلان رشته مورد نظر.
فارغ التحصیلان شاخه تحصیلی کاردانش می توانند در صورت موفقیت در آزمون ورودی در دوره های کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای دوره های کاردانی پیوسته به ادامه تحصیل مشغول شوند. فارغ التحصیلان شاخه تحصیلی کاردانش نیز می توانند پس از اخذ دیپلم، تغییر رشته داده و در آزمون تغییر رشته مربوطه وارد دوره های پیش دانشگاهی شوند و پس از گذراندن دوره یک ساله پیش دانشگاهی در آزمون دانشگاه های سراسری شرکت نمایند.
۲-۸- کاردانش وتوسعه
از آنجایی که آموزشهای کاردانش منبع اصلی تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر به شمار می رود از این جهت تأثیر ویژه ای در میزان موفقیت برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی می گذارد که این مهم با آموزش در شاخه کاردانش امکان پذیر شده است. اکنون لزوم ارتباط و هماهنگی آموزش و پرورش با نیازهای بازار کار و تلفیق آموزش با کار بیش از پیش احساس می گردد، لذا برنامه ریزان آموزشی کوشش کرده اند در این خصوص به شکل مطلوبی برنامه ریزی کرده و در سطح وسیعی آنرا اجرا کنند.
در برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) بر این مسأله در ماده ۲۱ آن به شرح ذیل تأکید نموده است: «دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه‎ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمند سازی سرمایه‎های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حرفه‎ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزشهای فنی و حرفه‎ای برای نظام آموزش فنی و حرفه‎ای و علمی ـ کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان‌ نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر ساز و کارهای لازم را تهیه و با پیش‎بینی الزامات مناسب اجرا کند:
       الف ـ استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزشهای رسمی متوسطه و عالی، غیر رسمی فنی و حرفه‎ای و علمی ـ کاربردی.
ب ـ فراهم‎ سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه‎ سازی حضور فعال و مؤثر بخش غیر دولتی در توسعه آموزشهای رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردی کشور.
ج ـ افزایش و تسهیل مشارکت بهره ‎برداران از آموزش فنی و حرفه‎ای در بخشهای دولتی و غیر دولتی.
د ـ هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه‎ریزی آموزشهای فنی و حرفه‎ای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.
 ه ـ کاربست چهارچوب صلاحیتهای حرفه‌ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیتها، مدارک و گواهینامه‎ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادام‎العمر و تعیین شایستگی‎های سطوح مختلف مهارتی.

و ـ برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‎های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.
ز ـ رتبه ‎بندی مراکز فنی و حرفه‎ای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخصهای مدیریت اجرائی، فرایند یاددهی ـ یادگـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران .
۲-۹- کیفیت نظام آموزشی
ارزشیابی در لغت به مفهوم یافتن ارزشهاست، در واقع ارزشیابی قسمتی از فرایند بقای انسان است، به ترتیبی که پیوسته درصدد ارزشیابی اعمال و تجربه هایی است تا عملکرد آینده، رضایت بیشتری را به دست آورد.
ارزشیابی فرایندی پیچیده است که در جستجوی عوامل مربوط به عملکرد و اثر بخشی یک طرح یا پروژه می پردازد تا انجام پذیری آن را تشخیص داده، راه حلهایی برای مشکلات اجرایی بیابد و پروژه ها و طرحهای مفیدتری برای آینده طراحی کند (معاونت ترویج و مشارکتهای مردمی، ۱۳۷۳).
در ارزیابی نظامهای آموزشی معمولا مفاهیم کیفیت، کارایی و اثربخشی موردتوجه قرار می گیرد. کیفیت با کارایی و اثربخشی رابطه مستقیم دارد. کیفیت نظام آموزشی عبارت است از میزان تطابق وضعیت موجود با هریک از حالتهای زیر:
۱ – استانداردها (معیارهای ازقبل تعیین شده) ؛
۲ – رسالت، هدف و انتظارات (کرافت ،۱۹۹۴).
کیفیت نظام آموزشی را می توان بر مبنای هریک از عناصر (عوامل تشکیل دهنده) نظام آموزشی ارزیابی کرد. عناصر آموزشی عبارتند از: درونداد – فرایند – محصول – برونداد و پیامد. بر اساس عناصر نظام آموزشی می توان کیفیت را به شرح زیر تعریف کرد :
الف-کیفیت دروندادها: عبارت است از میزان تطابق دروندادهای نظام (ویژگیهای رفتار ورودی یادگیرندگان، قابلیت‌های مدرسان، برنامه درسی و غیره) با استانداردهای از قبل تعیین شده و هدفها (انتظارات).
ب- کیفیت فرایند: عبارت است از میزان رضایت بخشی فرایندهای یاددهی – یادگیری و سایر فرایندها .
ج- کیفیت محصول: عبارت است از اینکه تا چه اندازه بروندادهای واسطه ای نظام (نتایج امتحانات نیمسال تحصیلی، ارتقاء از یک دوره به دوره بالاتر و… )رضایت بخش هستند. به عبارت دیگر، میزان رضایت بخشی هر یک از بروندادهای واسطه ای می تواند نمایانگر کیفیت نظام آموزشی باشد.
د- کیفیت بروندادها: عبارت است از اینکه تا چه اندازه نتایج نظام آموزشی (دانش آموختگان، نتایج پژوهشها و آثار علمی دیگر، خدمات تخصصی عرضه شده) در مقایسه با استانداردهای از قبل تعیین شده یا اهداف و انتظارات رضایت بخش هستند.
کیفیت پیامدها: عبارت است از اینکه وضعیت اشتغال به کار و یا پیامد آموخته ها در شغل افراد (از دیدگاه خود و جامعه استفاده‌کننده از خدمات آنان) رضایت بخش است (بازرگان، ۱۳۸۰ ) .
قسمت دوم : تعریف کارایی وشاخصهای آن درنظام آموزشی
۲-۱۰- تعریف کارایی
کارآیی مربوط به اجرای درست کارها است؛ یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می‌شوند.  کارآیی عبارت است از نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) یا نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود، به مقدار کاری که باید انجام شود (رضائیان، ۱۳۸۶).
کارایی، مقایسه نهاده ها و ستانده های مرتبط با آنها است(عزیززاده، ۱۳۷۹).
کارایی با هدف گردآوری اطلاعات جهت بهبود برنامه ریزی و در نتیجه بهبود کیفیت مدارس و جامعه در سطوح ملی، منطقه ای و محلی صورت می گیرد. کارایی میزان نتایج به دست آمده را در ازای هزینه های مصرف شده اندازه گیری می کند (مشایخ، ۱۳۷۹).
۲-۱۱- سابقه کارایی
نخستین سابقه و مدارک مربوط به کارسنجی به سال ۱۷۶۰ میلادی بر می‌گردد؛ زمانی که یک فرانسوی به نام ژان برونه بررسی‌هایی در مورد عملیات انجام شده در ساخت سنجاق برای اصلاح فعل و انفعالات آن انجام می‌داد. حتی صد سال قبل از مدیریت علمی نیز صاحبان صنایع فرانسه و انگلیس برای تعیین استانداردهای عملکرد (کارآیی) و اصلاح فعل و انفعالات، از نوعی اندازه‌گیری کار استفاده می‌کردند. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای ۱۹۰۰ میلادی، فردریک تیلور، فرانک و لیلیان گیلبریث، به منظور افزایش کارآیی کارگران درباره تقسیم کار، بهبود شرایط کار و تعیین زمان استاندارد کار (سنجش کارآیی)، مطالعاتی را انجام دادند. (ابطحی،۱۳۷۲ ص ۲۳) .
۲-۱۲- کارایی ازنظرصاحبنظران
‌۲-۱۲-۱- کارایی ازنظر فردریک تیلور (نظریه مدیریت علمی).
تیلور هنر مدیریت را به‌ عنوان ابزار شکل ‌دهنده رابطه بین مدیران و کارگران مورد ملاحظه قرار داد.
تیلور عوامل زیر را موجب کارایی بیشتر می‌داند :
– تقسیم کار مبتنی بر تخصصی‌ کردن وظیفه‌ها؛

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– کارکنان قدرتمندی که برای موقعیتهای سخت استخدام شده‌اند؛
– هماهنگی مؤثر میان تمام وظیفه‌ها.
‌برای دستیابی به کارایی هرچه بیشتر، اصول زیر ‌که به تئوری مدیریت علمی شهرت یافته است را ارئه داد:
۱- باید هر یک از عناصر کار را به طور علمی مورد توجه و تحلیل قرار داد و باید از بکار بستن شیوه عملی و راه تجربی پرهیز کرد.
۲- باید کارگران را به‌ روش علمی انتخاب، تربیت و برای سیستم‌هایی پرورش داد که بهترین تناسب را بدهند.
۳- باید در مورد هماهنگی بین مدیرانی که کارها را برنامه‌ریزی می‌کنند و کسانی که آن کارها را انجام می‌دهند تشویق و ترغیب لازم صورت گیرد تا مطمئن شد که تمام کارها طبق اصول پیشرفته علمی انجام می‌شود.
۴- باید مسؤلیت و کارها بین کسانی تقسیم شوند که برنامه‌ریزی می‌کنند و کسانی که آن کارها را انجام می‌دهند (ابطحی،۱۳۷۲ ص ۲۰).
خلاصه ای از سایر نظریات کارایی از نظرصاحبنظران در کتاب فرهنگی و همکاران (۱۳۸۴) تحت عنوان نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت، در زیر آورده شده است :
‌۲-۱۲-۲- کارایی از