تحقیق رایگان درمورد جنگ جهانی اول

لقاح بین اسپرم بیگانه را اگر به شیوه ی داخل رحمی (iui ) باشد، حرام می دانند و در صورتی که به صورت لقاح آزمایشگاهی از جهل صورت گیرد (یا به منظوری غیر از تولید مثل باشد، مثل شبیه سازی دست و پا) مجاز می دانند اما به جهت تولید نسل انسانی جایز نمی دانند ( مجله فقه اهل بیت ش ،9 و10: 148)

طبق ماده یک قانون نحوه ی اهدای جنین نابارور، جنین حاصله از زوجین و شرعی با موافقت کتبی آنها و پس از اخذ مجوز دریافت جنین از طرف دادگاه به رحم زنان نابارور منتقل می شود. همانند رحم اجاره ای یا عاریه ای با این تفاوت که در این نوع از تلقیح مصنوعی، طفل متولد شده به صاحبان اسپرم و تخمک (زوجین اهداء کننده جنین ) مسترد نمی شود، بلکه وفق نص صریح ماده 3 این قانون، اهداء گیرنده وظایف و تکالیف نگهداری ، تربیت و نفقه طفل متولد شده را نظیر پدر و مادر بر عهده می گیرد . (قانون نحوه ی اهدای جنین نابارور ، مصوب 1382 ).
آیه الله میلانی در مورد تلقیح مصنوعی اسپرم بیگانه و تخمک زوجه می فرمایند « از ظواهر آیات و روایات درباره لقاح اختیاری (مصنوعی ) چیزی به نظر نرسیده است ، ولی از لحن الخطاب و ذوق فقهی می توان گفت که یقیناً جایز نیست»( امامی، 1349 : 367 ).
سید محمد صادق روحانی در کتاب المسائل المستحدثه عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه را جایز می دانند(مسائل المستحدثه،ج1: 9)
یوسف صانعی وارد نمودن اسپرم اجنبی به رحم زن بیگانه را فی نفسه حرام می داند، اما تصریح می کند چنانچه تلقیح در محیط آزمایشگاه انجام شود، اشکالی ندارد. (صانعی ، 1382 : 50)

امام خمینی در تحریر الوسیله ، سید علی سیستانی در کتاب المسائل المنتخبه ، سید ابالقاسم موسوی خویی در کتاب المسائل الشرعیه، آیه الله ناصر مکارم شیرازی در الفتاوی الجدیده ، لقاح اسپرم و تخمکی را مجاز می دانند که بین صاحبان آنها رابطه ی زوجیت وجود داشته باشد و در غیر از این صورت لقاح حرام است و همچنین اسپرم اجنبی را موردی که اسپرم بیگانه قرار داده می شود ، حرام می دانند(صمدی اهری،35:1382)
آیه الله محمد یزدی در رابطه با بحث اهدای جنین می فرمایند: گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن در خارج و کاشتن آن در رحم زن بیگانه اعم از اینکه شوهر دار باشد یا نباشد جایز است و عنوان حرام بر آن صادق نمی کند؛ زیرا جای دادن جنین در رحم زن بیگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی ؛ زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند .(یزدی 1370 : 132)
عباس نائب زاده در کتاب بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی ، از بررسی فقهی عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه اینگونه نتیجه گیری می کند که این عمل از حیث ادله (کتاب و سنت ) مانعی ندارد و از نظر فقهی دلیل قاطعی بر عدم جواز و یا نامشروع شناختن نفس عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه یافت نمی شود، همچنین از نظر ایشان مانع قانونی برای تحقق نسب وجود ندارد(نائب زاده،1382: 64).
آیه الله فاضل لنکرانی در سؤال شماره 2787 که از ایشان شده ، اجاره دادن یا اجاره رحم زن برای تلقیح نطفه مرد اجنبی چه حکمی دارد ؟ فرموده اند اجاره صحیح نیست و تلقیح نطفه مرد در رحم زن اجنبیه شرعاً جایز نیست (جامع المسائل:566 ) .

1-1-4- سوالات تحقیق

1-آیا تلقیح اسپرم شوهر به طر یق مصنوعی جایز است یا خیر ؟
2- آیا وارد نمودن اسپرم مرد اجنبی در رحم زن مسلمان که شوهرش عقیم است با رضایت شوهرجایز است یا خیر؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-در سوال فوق آیا مشروعیت و قابلیت انتساب طفل به دنیا آمده ناشی از تلقیح مصنوعی به زن و مرد بیگانه وجود دارد ؟
4-در حا لت استفاده زوج نابارور از مادر جانشین ،اهدای تخمک یا اهدای جنین ،نوزاد متولد شده به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد؟
5- درسوالات فوق در صورتی که طفل به شخص یا اشخاصی منتسب شود آثار نسب چگونه خواهد بود؟

1-1-5-فرضیه های تحقیق

1-تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر جایز ،وطفل به صاحبان اسپرم وتخمک منتسب خواهد شد.
1- فقها و حقوقدانان معدودی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه را جایز می دانند.
2-طفل متولد شده از روش تلقیح مصنوعی قابلیت انتساب به اشخاصی به عنوان پدر و مادر را دارد.
3-در مورد مادر جانشینی طفل منتسب به پدر و مادر واقعی خود می گردد.
4-در اهداء تخمک و جنین طفل به پذیرندگان نطفه و جنین از جهت پدر و مادر بودن منتسب می شود

1-1-6-اهداف تحقیق

یکی از پدیده های دانش پزشکی،باروری های پزشکی است . این رخداد نسبت به ره آوردهای دیگر علمی امتیاز خاصی دارد و از جنبه های گوناگون جنین شناسی روانشناسی، جامعه شناسی و در نهایت از دیدگاه فقهی و حقوقی قابل بررسی است. مسئله نحوۀ هماهنگی حقوق و فقه اسلامی از یک سو و مقتضیات زمان از سوی دیگر، دغدغۀ اصلی همۀ اندیشمندان مسلمان قرن حاضر بوده است و اهتمام به نهاد خانواده در میان جوامع و ملل سبب گردیده که این دغدغه تشدید شده و توجه خاصی به آن مبذول شود، زیرا عامل بنیادین بقای اجتماع انسانی نظام خانواده است و اختلال در کارکردهای آن، مانند وظایف زناشویی، هویت، و شخصیت انسانی را نه تنها با مشکلات بی شماری مواجه می کند بلکه در مواردی سبب نابودی می گردد.
بنابراین حقوق و فقه جهت حفظ و قداست این نهاد و پایداری نظم جامعه، ناگزیر به ادامه و تنظیم آن به وسیلۀ مقررات هستند و این ضرورت به تنهایی کافی است که این دو رشته همراه این مسائل و آثار خاص نو ظهور آن گام بردارند و یا چون سایه ای آن را دنیال کنند.
به اضافه اگر رابطه زناشویی به تولید نسل و تولد نینجامد، کانون خانواده دچار سردی و بی مهری و در نهایت در بعضی موارد به طلاق وجدایی خواهد انجامید، در این اثنا پاسخ فقیهان و حقوقدانان را می طلبد و این پاسخ تنها در پرتو نگرش های اصولی به تمام روش های دیگر (غیر از طلاق و جدایی) ممکن است.
یکی از آن روش ها باروری پزشکی است که رسالۀ حاضر متکفل بررسی آن است و امید دارد بتواند به اهداف زیر دست یابد:
1- بررسی وضعیت فقهی و حقوقی طفل متولد از لقاح مصنوعی .

2- بررسی وضعیت فقهی و حقوقی حالات اهداء جنین و تخمک و مادر جانشین و طفل حاصل از آن .
3-روشن نمودن حفوق وتکالیف طرفین.

1-1-7- روش تحقیق

این تحقیق یک تحقیق نظری از نوع توصیفی می باشد که با مقایسه ی نظرات فقهای شیعه انجام می گیرد که بااستفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه ،کتابخانه دیجیتال ،نمایه نشریات ،مقالات واینترنت به دست آوردیم .پس از فیش برداری وجمع آوری مطالب همه اطلاعات را دسته بندی نموده وسپس هر دسته از اطلاعات رادر یک فصل جداگانه قرار داده وسپس بر اساس روش تحقیق پایان نامه آنها را به صورت مقایسه ای مورد تجزیه وتحلیل نظری قرار داده ایم.

1-1-8 اهمیت تحقیق

با عنایت به توانایی پزشکان ایرانی به انجام عمل انواع باروری های پزشکی و وجود متقاضیان بی شمار واین که ابهام در تکالیف حقوقی طرفین وچگونگی نوزاد به دنیا آمده از حقوق مدنی ،مانع بزرگی در راه استفاده از این دستاورد جدید پزشکی به شمار می آید اهمیت انجام این تحقیق به خوبی احساس می شود .

1-1-9-ساختار تحقیق
تحقیق حاضر شامل پنج فصل می باشد :فصل اول :کلیات ومفاهیم،فصل دوم :تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر و تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه ،فصل سوم آثار حقوقی بر تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر واسپر بیگانه،فصل چهارم وضعیت مادر جانشین ،اهدای تخمک، اهدای جنین در باروری مصنوعی
فصل پنجم: آثار حقوقی بر حالت مادر جانشین ،اهدای تخمک واهدای جنین.

بخش دوم :مفاهیم
1-2- تعریف تلقیح
تلقیح ثلاثی مزید از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن « لَقَح » است و لَقْح به معنای آبستن کردن و لَقَح به معنای آبستن شدن جنس مونث است ( دهخدا ، 1347: 6082 ) . بنابراین می توان تلقیح مصنوعی را عبارت از داخل کردن به وسیله آلات پزشکی و یا هر وسیله عینی دیگری غیر از مقاربت ،در رحم زن دانست .
1-2-1- تلقیح مصنوعی

لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و بارور شدن مؤنث است و تلقیح به معنای بارور کردن جنس مؤنث است.( دهخدا ، 1347: 6082)در اصطلاح حقوقی لقاح عبارت است از بارور شدن و یا آبستن شدن حیوان یا انسان و حتی گیاهان با وسایل مصنوعی است(علوی قزوینی،1374: 166) .

1-2-2- تعریف نازایی و ناباروری
نازایی و ناباروری به حالت « عدم توانایی در حاملگی » گفته می شود ، بعد از گذشت یک سال از با هم بودن زوجین و داشتن تعداد کافی نزدیکی فعال و بدون استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری ، حاملگی رخ ندهد ( مجتبی رضا زاده و احمد حسینی ،1373: 6 ) .
براساس آخرین آمار ساززمان جهانی بهداشت (W.H.O) حدود شصت تا هشتاد میلیون زوج نازا در سراسر دنیا و حدود بیش از یک و نیم میلیون نفر در ایران وجود دارند . شیوع کلی این عارضه حدود ده تا پانزده درصد است ، لیکن عقیمی مطلق حدود هشت درصد تخمین زده می شود (سهراب وند،1384: 7).
نازایی و ناباروری گاهی اولیه است و گاهی ثانویه . واژه نازایی اولیه بر زوجی اطلاق می شود که هرگز به حاملگی دست نیافته باشند و نازایی ثانویه دلالت بر این دارد که حداقل یک آبستنی در گذشته رخ داده است و اکنون به دلایلی ، مانند به کارگیری وسایل پیش گیری از بارداری ، دچار ناباروری شده اند (رضانیا ،1383: 27).

1-2-2-1- علل نازایی
از علل مهم ناززایی در زنان اختلال در تخمک گذاری ، ضایعه لوله رحم و اندومتریوز عامل سرویکال است و علل مهم مردانه و ، اختلال در عملکرد ، اختلال در انتقال اسپرم و عملکرد غدد فرعی تناسلی ، اختلال در عمل نغوظ ، اختلال در انزال ، اختلال در مقاربت و اعمال اسپرم(کی ودیگران،781:1375).

1- ناباروری زنان
عامل ( اختلال ) در تخمک گذاری : نشانه اصلی سلامت هورمونی سیستم باروری زن ، تخمک گذاری 1 است . تخمدان ها وظیفه ساخت و ترشح استروئیدهای جنسی استروژن ، پروژسترون و اندروژن را به عهده دارند و این استروئیدها نقش مهمی در تخمک گذاری و آماده سازی اندومتر برای پذیرش تخمک لقاح یافته دارند. ( کی و دیگران،108:1375)
اگر اختلالی در وظیفه تخمدان صورت بگیرد ، اختلال ها به صورت زیر بروز می کند .
– عدم تخمک گذاری یا تخمک گذاری بسیار کم ؛
– آمنوره که عبارت است از فقدان قاعدگی ؛2
اختلال در تخمک گذاری یا نقص فازلو تئال (L.P.D):مشکل اصلی این بیماران عدم کفایت مقدار یا مدت ترشح هورمون است . ( همان :189).
– چسبندگی های تخمدانی که آزاد شدن تخمک و برداشتن آن توسط لوله فالوپ را مختل می سازد . ( همان :567).
اختلال اندومتر یوز 1 تخمدان و سایر قسمت مختلف سیسم تناسلی زن است که موجب اختلال در تخمک گذاری و یا ایجاد پاسخ های التهابی می گردد که بر عملکرد لوله ها تاثیر می گذارد.( همان : 574 ) قاعدگی رمتر و گراد مهمترین مکانیسم شروع اندومتر یوز است که برگشت خون قاعدگی از حفره رحم و از طریق لوله فالوپ به داخل شکم محسوب می شود. ( همان ) .
– عامل سرویکال : سرویکس همانند دریچه بیولوژیکی به طور متناوب باعث انتقال و یا جلوگیری از انتقال اسپرم از واژن به دستگاه تناسلی می شود .4بنابراین ، ناباروری به علت سرویکال به دو گروه عمده تقسیم می شود :1- علل مربوط به کیفیت بدموکرس سرویکس که انتظار رسوخ و قابلیت حیات اسپرم ضعیف است ؛ 2- با وجود موکوس سرویکس طبیعی ، اختلال در رسوخ اسپرم و میزان بقای اسپرم وجود دارد.( همان :215و216 )
در موکرس سرویکس طبیعی ، شایع ترین علت نفوذ پایدار اسپرم ، عامل مردانه است که منشاء آن زمان مقاربت یا اختلالات انزالی ، پارامترهای غیر طبیعی مایع منی یا اسپرم های مفضل شده به ASAB می باشد. 1
بیماریهایی که به اختلال سرویکالی منجر می شوند در چند دسته قرار می گیرد :
1- اختلال های مانع از ورود مایع منی به داخل واژن ، مانند دیس پارونی شدید ، کاهش میل جنسی و هیپوسپادیاز شدید ؛
2- اختلال در تعداد ، تحرک ، مورو فولوژی اسپرم ، مانند ناباروری به علت مردانه کلاسیک. ( کی و دیگران ،226:1375و215 ).
– عامل رحمی : با توجه به نقش پیچیده رحم در روند تولید مثل انسان ، این نقش شامل ایجاد مسیری برای انتقال اسپرم به لوله فالوپ ، فراهم آوردن شرایط مساعد برای لانه گزینی آمبریو ( جنین ) ، منشاء انرژی و تغذیه برای جنین در حال رشد و تولید نیروی لازم برای خارج کردن جنین در حین زایمان می باشد .( همان:445) .
اختلال عملکرد رحم و به خصوص اندومتر منجر به شکست در باروری یا از دست رفتن زودرس حاملگی در هر مرحله ای از دوران بارداری می گردد . (همان ).
میوم رحمی ، یکی از شایعترین تومورهای دستگاه تناسلی زنان است . (همان:424).
سپتوم های دیواره های رحمی که باعث از دست دادن قدرت بارور و ناهنجاریهای سیستم تناسلی می شود ، شایع تر از همه نارسایی ها برقدرت باروری و روند تناسلی تاثیر گذار است .( همان:431) .

1-2-3- سیر تحول تاریخی تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی به شکل علمی پدیده ای نسبتاً جدید و زائیده دانش امروزی بشر است . این پدیده موانع بارداری را مرتفع کرده ، در تولید نسل کمک شایسته ای به انسان عرضه می دارد . دانش پزشکی از مدتی قبل این توان را پیدا کرد که به وسیله تلقیح مصنوعی بسیاری از نواقص و عیوب مردان نظیر عنن ، یا انزال سریع و یا معالجه عیوب مجاری تناسلی زنان یا مردان آروزی کسانی که سالیانی دراز در انتظار فرزند بسر می بردند را به تحقق برساند .
این عمل ( تلقیح مصنوعی ) بدواً به منظور اصلاح نژاد و تکثیر حیوانات اهلی بکار گرفته شده بود . اولین آزمایش را یکی از دانشمندان آلمانی به نام lubwig jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهی ها انجام داد ( صفایی ، 99:1376) چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسورspalanzion تلقیح را روی سگ ها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elielva تلقیح مصنوعی در حیوانات چهار پا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می گیرد (همان).
بدنبال موفقیت این آزمایشات در حیوانات ، دامنه تلقیح مصنوعی به انسانها سرایت نمود و این آزمایشات در مورد انسان ، در کشورهای مختلف از قبیل فراسنه ، انگلستان به اجرا درآمد . چنانچه یک پزشک انگلیسی به نام jhonhunter در سال 1799 گزارشی در این زمینه به دولت انگلستان داد و در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در زنان انجام گرفت که قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته اند ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی موسوم به Cerard گزارش داد که از 72 زنی که تلقیح مصنوعی شده اند 41 نفر آنها از این طریقه باردار گردیده اند و تقریباً از سال 1914 موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه پزشکان را به خود معطوف داشته . در سال 1914 یکی از پزشکان انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامسیون شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که منجر به آبستن شدن زنها و گاهی منتهی به فوت آنان می گردد.
این اتفاق پزشک انگلیسی را به فکر فرو برد و در اثر بررسی های فراوان در یافت که زنان بدوی به قطعه ای از پشم حیوانات نظیر گوسفند افسون می خوانند و آن را به زن نازا می دهند تا به رحم خود بمالد و معتقد بودند که زن با این روش یا حامله می شود و یا می میرد . این پزشک پس از تحقیقات بیشتری دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکرب های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردند و اگر زن بنیه قوی داشت در مقابل میکروبها مقاومت می کرد والا از پای درآمد و تلف می شد .دکتر جامیسون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و در صدد برآمد بوسیله تلقیح مصنوعی که قبلاً آزمایش شده و بدویان و صحرانشینان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *