دانلود تحقیق در مورد آللهای، (فارسی، ۱-۹-۳-نشانگرهای، باقری،

در اصلاح گیاهان مورد استفاده قرار گرفتهاند. آیزوزایمها فرمهای مولکولی مختلف یک آنزیم با ماهیت پروتئینی هستند که واکنش یکسانی را کاتالیز میکنند. این مولکولها فراوردههای آللهای مختلف یک یا چند مکان ژنی میباشند و از طریق واکنش رنگی مرتبط با فعالیت آنزیمی آشکار میشوند (فارسی و باقری، ۱۳۸۳).

۱-۹-۳-نشانگرهای DNA
کاربرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *