دانلود تحقیق در مورد آیزوزایمها، رنگآمیزی،، موفقیتآمیزی، میباشند.

نشانگرهای مولکولی در سطح پروتئین مینامند که از آن جمله میتوان به آیزوزایمها اشاره کرد (نقوی و همکاران، ۱۳۸۸). نشانگرهای بیوشیمیایی، پروتئینهایی هستند که در اثر بیان ژن تولید میشوند. این پروتئینها از طریق الکتروفورز و رنگآمیزی، قابل جداسازی و تشخیص میباشند. در سالهای اخیر آیزوزایمها به طور موفقیتآمیزی به عنوان نشانگرهای بیوشیمیایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *