دانلود تحقیق در مورد تفاوتها، میکنند،، ردیفهای، صفتی

همکاران، ۱۳۸۶). به طور کلی هر صفتی که بین افراد، متفاوت باشد، ناشی از تفاوت موجود بین ردیف DNAی کروموزومهای آنها است که به نتاج نیز منتقل میشود. حتی صفاتی که تحت تاثیر شرایط محیط نیز به صورت متفاوت بروز میکنند، بازتاب تفاوتهای موجود در ردیفهای DNA هستند. این تفاوتها میتوانند به عنوان نشانه یا نشانگر به کار گرفته شوند. این تفاوتها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *