دانلود پایان نامه

که باید انجام و بررسی شوند به طور چشمگیری کاسته میشود (نبیپور و همکاران، ۱۳۸۶). لزوم تعیین تنوع ژنتیکی در گیاه عدس از اهمیت ویژهای برخوردار است و استفاده از روشهای جدید ارزیابی ژنتیکی به منظور انتخاب والدین دورگ و تعیین میزان قرابت ضروری میباشد (غفاریپور و همکاران، ۱۳۸۴).
اصلاح نباتات، بعنوان فرآیند مورد استفاده در طی قرنها،

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهاستاندارد، حمل و نقل، ساختار صنعت
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید