دانلود پایان نامه

کلمه Heteros به معنی اختلاف و Osis به معنی حالت گرفته شده است. هتروزیس دقیقا عکس پدیدهی پسروی یا انحطاط ناشی از خویشآمیزی است که غالبا در گیاهان دگربارور مشاهده میشود (فارسی و باقری، ۱۳۸۳).
در زمان انتخاب روش اصلاحی سطح و میزان هتروزیس موجود برای یک صفت بایستی مد نظر قرار گیرد. هتروزیس ابتدا به صورت موفقیتآمیز در ذرت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان مرضی:، نومیدی،، ناکامی،، ناشادی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید