دانلود پایان نامه

۱۳۸۸). البته از صفات فنوتیپی در صورتی به عنوان یک نشانگر استفاده میشود که در محیطهای مختلف از تکرارپذیری بالایی برخوردار باشند (باقری و همکاران، ۱۳۸۶). تا چند سال اخیر، نشانگرهای مورفولوژیکی برای ایجاد نقشههای ژنتیکی در گیاهان، صفات مورفولوژیکی از قبیل پا کوتاهی، شکل برگ و غیره مورد استفاده قرار میگرفتند. این گونه نشانگرها دارای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع WMV، ۲۰۰۸).، جدایه، لکوک،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید