دانلود پایان نامه

تفاوتها میتوانند به عنوان نشانه یا نشانگر به کار گرفته شوند. این تفاوتها ممکن است به طرق مختلفی تظاهر یابند. برخی از این تفاوتها در صفات قابل رویتی مانند رنگ گل، وجود یا عدم وجود ریشک در گلچهی غلات یا صاف یا چروک بودن سطح دانه نخودفرنگی در آزمایشهای مندل تجلی میکنند. این گونه نشانهها را نشانگرهای مورفولوژیک مینامند (نقوی و

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد مواد معدنی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید