دانلود تحقیق در مورد مورفولوژی

معایب زیادی از جمله موارد ذیل هستند:
نشانگرهای مورفولوژیکی اثرات بزرگی بر روی فنوتیپ ایجاد میکنند، که برای برنامههای اصلاحی نامطلوب هستند.
نشانگرهای مورفولوژیکی، اثرات ژنهای کوچک اثر متصل را میپوشانند که این امر تشخیص لینکاژهای۳۱ مطلوب برای گزینش را تقریبا غیر ممکن مینماید.
نشانگرهای مورفولوژیکی شدیدا تحت تاثیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *