دانلود پایان نامه

محیط قرار میگیرند. مورفولوژی یا فنوتیپ نتیجه ساختار ژنتیکی و اثر متقابل آن با محیط است (فارسی و باقری، ۱۳۸۳).
این صفات فراوانی و تنوع بسیار محدودی دارند، در حالی که نشانگر بایستی از تنوع بالایی برخوردار باشد.
اغلب صفات مورفولوژی در مراحل انتهایی رشد بروز میکنند و باید برای ظهور آنها منتظر ماند که در مورد گیاهان چند ساله

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان مرضی:، نومیدی،، ناکامی،، ناشادی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید