دانلود پایان نامه

یا چند نمونهاند. امروزه اطلاعات به دست آمده از نشانگرهای DNA کاربردهای بسیاری دارند، که عمدهترین آنها در پزشکی قانونی، طبقه بندی موجودات زنده و اصلاح نباتات است (نقوی و همکاران، ۱۳۸۸ ).

۱-۹-۱-نشانگرهای مورفولوژیکی
صفاتی که تحت تاثیر شرایط محیط به صورت متفاوت بروز میکنند، بازتاب تفاوتهای موجود در ردیفهای DNA هستند. این

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعبیمه گذار، نظام حقوقی، وجود رابطه
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید