تیر ۱۴, ۱۳۹۹

دانلود تحقیق در مورد نباتات، ۱۳۷۲).، ۱-۷-۳-حفاظت، توارثی

نکته : برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  homatez.com  مراجعه نمایید
۱۳۷۲).

۱-۷-۳-حفاظت از ذخایر توارثی
ایجاد ارقام برتر از نظر زراعی که به افزایش تولید گندم کمک کردهاند، بدون استفاده از تنوع ژنتیکی امکان پذیر نبوده است. آنچه مسلم است این میباشد که موفقیت آینده متخصصان اصلاح نباتات به حفظ ذخایر ژنتیکی امروز بستگی دارد تا بتوانند از آن در برنامههای آتی اصلاحی خود استفاده کنند. اصلاح نباتات