دانلود پایان نامه

استفاده شد، اما اکنون در بسیاری از گیاهان دگربارور و خودبارور از پدیده هتروزیس و تولید بذر هیبرید استفاده میشود. در تهیه هیبریدهای برتر هرچه دو لاین والدینی از نظر ژنتیکی از هم دورتر باشند، میزان هتروزیس در F1 بیشتر است، بنابراین میتوان لاینهای مورد بررسی را به گروههای نامشابه مورد اعتمادی تقسیم کرد و در نتیجه از تعداد تلاقیهایی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان بیوژنیک، ساختارهایی، سروتونین، هیستامین
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید