دانلود تحقیق در مورد هتروزیگوت، ۱-۷-۴-هتروزیس۲۳، (فضلآبادی،، میآید،

جغرافیایی گونهها
جمع آوری نمونههای بذری و گیاهی از ارقام بومی و خویشاوندان وحشی گیاهان
حفاظت و نگاهداری ذخایر توارثی گیاهی
احیا و ارزیابی منابع ژنتیکی گیاهان جمعآوری شده
ثبت کامپیوتری اطلاعات موجود (فضلآبادی، ۱۳۸۴).

۱-۷-۴-هتروزیس۲۳
یک فرد هتروزیگوت که از تلاقی دو والد نامشابه به دست میآید، هیبریدی است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *